Radni sat (sistem autoklime): 150,00 kn


Tlačenje sistema/testiranje propusnosti: 50,00 kn

Punjenje autoklime plinom (do 550 g): 250,00 kn


Zamjena kompresora: 250,00 kn


Zamjena neispravnih dijelova kompresora sa demontažom i
montažom kompresora: 250,00 kn


Dezinfekcija sustava: 100,00 kn

Kontrola sistema autoklime: 100,00 kn

Ispiranje unutarnjih vodova tekućinom: 100,00 kn


Pronalaženje propuštanja obračunava se po radnom sat: 150,00 kn
 


______________________________________________________________

 


Napomene:


Izrada cijevi/popravak stare cijevi ovisi o ispranovsti cijevi, dužini cijevi, vrsti materijala.


NA UGRAĐENE POLOVNE DIJELOVE, POPRAVAK STARIH/POLOVNIH CIJEVI I PLIN U SISTEMU NEMA GARANCIJE. 


Garancija na ugradnju novih kompresora je 12 mjeseci s tim da se za fizičko oštećenje ili rukovanje nestručnih osoba garancija ne prizna. 


NA UGRAĐENE NOVE I POLOVNE KONDENZATORE KLIME NEMA GARANCIJE ZBOG LAKE MOGUĆNOSTI FIZIČKOG OŠTEĆENJA PRILIKOM VOŽNJE.

Auto klima

NAČIN PLAĆANJA:

gotovina (novčanice i kovanice)
ili transakcijski račun

„Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Nar.nov., br. 73/13.).“

Pošaljite upit ili zatražite termin:

095 900 2103

Autoservis Luketić

Thanks! Message sent.