top of page

Računalna DIJAGNOSTIKA

Ako na automobilu svijetli narančasta lampica, upali se pa ugasi ili neprestano svijetli, to je znak 'check engine' (provjeriti motor) koji označava da je u centrali koja kontrolira motor upisana greška zbog nekakve neispravnosti u radu sistema. Svaki model automobila ima drugačiju tablicu grešaka i nasumično nagađanje što bi trebalo popravljati i mijenjati nekada može biti prilično skupo. Kod dva automobila koja imaju iste 'simptome' odnosno isti problem uzroci tih problema mogu biti sasvim različiti, a to je samo jedan od mnogobrojnih primjera kako nam testeri olakšavju dijagnosticiranje kvara i skraćuju vrijeme servisa.

Nije nemoguće popraviti auto bez dijagnostike ali kvalitetna dijagnostika u većini slučajeva štedi vrijeme i novac. Današnji automobili su opremljeni sa senzorima koji kontroliraju rad motora i neispravnost samo jednog senzora može dovesti do neravnomjernog rada motora što će tester brzo prepoznati. Mi volimo reći da je 90% kvara riješeno kada problem pronađemo i u tome nam u velikoj mjeri pomaže računalna dijagnostika. 

USLUGE

  • Dijagnostika vozila najsuvremenijim dijagnostičkim uređajima (BOSCH, TEXA, LAUNCH itd.)

  • Dijagnostika rada motora

  • Ispitivanje upravljačkih uređaja rada motora

  • Konfiguriranje novih i postojećih senzora

  • Očitavanje i uklanjanje grešaka

Pošaljite upit ili zatražite termin:

Thanks! Message sent.

bottom of page